Synergická reflexní terapie

Touto metodou jsme se začali zabývat v říjnu 2012. Na týdenní pobyty jezdíme do Prahy do rehabilitačního centra Spirála, které bylo založeno Renatou Vodičkovou a německým ortopedem Dr. Vladimírem W. Pfaffenrotem. Spirála se zaměřuje na výuku rehabilitačních metod pro specifikum mozkových hybných poruch u dětí, především Synergickou reflexní terapii (SRT) a PANat.

SRT je léčebný koncept určený pro specifikum sekundárních pohybových poruch u pacientů s primární poruchou centrální nervové soustavy. Její hlavní přínos spočívá ve zmírňování, odstraňování a předcházení negativních důsledků neurologických poruch na pohybovém aparátu. Dalším přínosem SRT je podpora fyzioterapeutické intervence ve smyslu zkvalitnění a zrychlení tělních reakcí na LTV (např. při cvičení Vojty). Třetí význam spočívá v komplexnosti působení na většinu tělních systémů.

www.centrumspirala.cz