Bobath koncept

Bobath koncept je komplexní terapeutický přístup podporují přirozený způsob pohybu a jeho začlenění do každodenního života jako např. oblékání, nácvik sezení, stání, chození. Každému jednotlivci s dětskou mozkovou obrnou je zvolen individuální přístup. Bobath koncept byl vyvinut fyzioterapeutkou Bertou Bobath roku 1950 ve Velké Británii. V České Republice je metoda Bobath koncept používána od roku 1992.

Cvičíme u Petry Mikeskové, Lazaretní 7, 615 00  Brno. Tel. č. 608 444 558.

Více informací na  www.bobath-poradna.cz