Raná péče

Co je to raná péče?

Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

 

Poslání poradny rané péče DOREA:

- provázet rodinu s dítětem se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem od narození do sedmi let věku dítěte

- poskytovat rodině podporu při hledání cesty v její náročné životní situaci. Spolu s rodiči podporovat vývoj dítěte, pomáhat prožívat proces    výchovy pozitivně a posilovat začleňování celé rodiny do sociálního prostředí při respektování potřeb, práv a důstojnosti rodiny.

Cíle poradny:

- rodiče vychovávají dítě v přirozeném domácím prostředí

- pečující osoba si osvojí dovednosti, které napomáhají přirozenému vývoji dítěte

- dítě získá novou dovednost minimálně v jedné z následujících vývojových oblastí: rozumové schopnosti, hrubá motorika, jemná motorika, komunikace, sociální chování

- podpoření sociální integraci dětí a rodin

 

Ranou péči využíváme asi od listopadu 2010. Každý měsíc přijíždí k nám domu náš klíčový pracovník, který pracuje na cílech, které jsme si určili na další rok. Současný osobní cíl Ellinky je, aby si vzala hračku. S ranou péči řeším i různé problémy, které mě trápí, doporučuje doktory, terapeury, psychology, půjčuje literaturu, hračky a kompenzační pomůcky a to zdarma.

Naše raná péče:

Poradna rané péče Dorea působící pod Slezskou diakonií

Kamenná 21, 639 00  Brno