Canisterapie

Canisterapie

Od září 2012 jezdíme s Ellinkou na canisterapii, kterou pro nás i tentokrát zajišťuje Sdružení "Piafa" ve Vyškově (jedná se o neziskovou organizaci).

 

Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvölat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektrivní. Využívá se různých druhů plemen psů.

Polohování se psy je nejznámější canisterapeutickou metodou. Vychází z principu, že pokud se pacient sám nemůže pohybovat, musíme jím pohybovat my, abychom zabránili vzniku proleženin, uvolnili blokace, procvičili a protáhli svaly a umožnili další rozvoj pohybu.